SIG:MathPhy

From Razmjenavjestina-wiki
Jump to: navigation, search

Contents

SIG: Matematika i fizika

Interesna grupa za ljubitelje matematike i fizike. Plan je na svakom okupljanju obraditi neku većini interesantnu temu iz dotičnih područja.

Prijedlog tema

Matematika

Fizika

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Razmjena Po Gradovima