AVR Software UART

From Razmjenavjestina-wiki
Jump to: navigation, search

SIG:Elektronika

AVR Software UART

Pomoću DASA interfacea možemo komunicirati s AVR-om preko serijskog porta (RS232). Koristimo mininum dijelova, otpornike i diode. Budući da nemamo inverter (nema MAX232) onda ne možemo koristiti hardverski RX/TX od AVR-a jer je on invertiran. Zato moramo napraviti softverski UART koji u softveru invertira signal. Za AVR->PC možemo izabrati bilo koji pin, recimo SS. Za PC->AVR već je spojen MOSI koji se koristi za ISP programiranje ali treba nam i interrupt pa ga paralelno spajamo na npr. INT0 pin (PD2).

Možemo upotrijebiti ovu shemu: File:Uart.pdf i ovaj source koji sadrži mali hello world send/receive example, shemu i PCB.

Može slati i primati u punoj brzini 8N1 ali half duplex. Radi preko interrupta tako da glavni program može nastaviti raditi dok prima/šalje. (Malo sam popravio taj source). Ovisno o clocku AVR-a moguće su samo brzine u nekom području, npr:

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Razmjena Po Gradovima